Anti-autoimmune hepatitis antilichamen identificatie
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Anti-LKM1
Anti-LC1
Anti-M2
Anti-SLA
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,1 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerfrequentie:
maandelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Dot-blot techniek
Liver profile dot
ALThermoFicher Diagnost.produkts
visuele aflezing
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis