AST
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Aspartaat aminotransferase; GOT
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie - kinetische meting bij 340 en 700 nm (bichromatisch) /α-ketoglutaraat, NADH, malate dehydrogenase, pyridoxal-5-fosfaat
(Siemens REF 11097607)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis