Apolipoproteïne B
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Apo B
Afnamerecipiënt:
serumtube 

lithiumheparinetube 

EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
uitgevoerd door AML
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
3-11-2014 12:13:42
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis