APC-resistentie (genormaliseerd)
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Geactiveerd proteïne C resistentie (genormaliseerde ratio)
Screening Factor V Leiden
Afnamerecipiënt:
citraattube 

Monsterverzending extramuros:
Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma
Minimum staalvolume: 1 mL
Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Optische stollingsdetectie op Sysmex CS-5100 (Siemens)
Referentiewaarden:

​cut off voor screening aanwezigheid Factor-V-Leiden mutatie: APC-R <0.7


(Meer informatie)
Klinische relevantie:
Screening voor opsporing van de factor V Leiden mutatie. In deze gevallen een verminderde ratio (<0.7).
De aanwezigheid van de mutatie moet moleculair bevestigd worden!
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja,RIZIV beperkt door diagnoseregel 20
Laatste wijziging goedgekeurd op :
20-3-2017 13:56:18
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis