Antitrombine
Matrix:
bloed
Synoniemen:
AT3
Afnamerecipiënt:
citraattube 

Monsterverzending extramuros:
Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma
Minimum staalvolume: 1 mL
Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Colorimetrisch 405 nm (pNA) op Sysmex CS-5100 (Siemens)
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Lage waarden bij erfelijke antitrombine deficientie, leveraandoeningen, nefrotisch syndroom, trombose, sepsis, consumptiecoagulopathieen, heparine.
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
13-8-2013 9:46:37
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis