Anti-neutrofiele cytoplasmatische antilichamen (ANCA)
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerfrequentie:
driemaal per week
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
Indirecte immuunfluorescentie (IF Sprinter + Europattern)
Substraat: granulocyten (Granulocyte Mosaic 25) (Euroimmun)
Conjugaat: anti-humaan IgG-FITC + Evans blue (Euroimmun)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag (indien negatief) tot 1 week (indien positief)
Analysetijd in urgentie:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
21-1-2019 9:45:51
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis