Anti-mitochondriale antistoffen
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerfrequentie:
driemaal per week
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Indirecte immuno-fluorescentie
Niercoupe (rat): MeDiCa
Conjugaat: anti-humaan globuline-FITC
Fluorescentie-microscoop
Referentiewaarden:
Analysetijd in urgentie:
8 uren (indien negatief) tot 1 maand (indien positief)
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis