Anti-glomerulaire basale membraan antilichamen
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Anti-glomerulaire basale membraan antilistoffen
Anti-GBM antilichamen
Anti-GBM antistoffen
Anti-nier antilichamen
Anti-nier antistoffen
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,2 5mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
3-wekelijks
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
Indirecte immuno-fluorescentie
Niercoupe (aap): Inova
Conjugaat: biotinil. anti-humaan IgG-FITC-streptavidin
luorescentie-microscoopluorescentie-microscoop
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag (indien negatief) tot 1 maand (indien positief)
Analysetijd in urgentie:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja (diagnoseregel 110)
Laatste wijziging goedgekeurd op :
8-11-2016 13:25:38
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis