Anti-gedeamideerde gliadine IgA antilichamen
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Anti-gedeamideerde gliadine IgA antistoffen
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,25 mL
bewaarcondities: < 8u: kamertemperatuur; < 14 dagen: 2-8°C; > 14 dagen: -20°C
verzendingscondities: < 14 dagen: kamertemperatuur; > 14 dagen: -20°C
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
EliA
Phadia 250 (ThermoFisher)
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
18-7-2017 12:20:37
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis