Anti-dsDNA antilichamen
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Anti-dsDNA antistoffen
Chritidia luciliae
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerfrequentie:
driemaal per week
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
Indirecte immuunfluorescentie (IF Sprinter + Europattern)
Substraat: Crithidia luciliae (Euroimmun)
Conjugaat: anti-humaan IgG-FITC (Euroimmun)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag (indien negatief) tot 1 week (indien positief)
Analysetijd in urgentie:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja (diagnoseregel 28)
Laatste wijziging goedgekeurd op :
28-9-2017 15:18:49
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis