Anti-cardiolipine antilichamen (IgG)
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Anti-cardiolipine antistoffen (IgG)
Anti-fosfolipiden antilichamen (IgG)
Anti-fosfolipiden antistoffen (IgG)
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,25mL
bewaarcondities: < 8u: kamertemperatuur; < 14 dagen: 2-8°C; > 14 dagen: -20°C
verzendingscondities: < 14 dagen: kamertemperatuur; > 14 dagen: -20°C
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
EliA
Phadia 250 (ThermoFisher)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja (diagnoseregel 106)
Laatste wijziging goedgekeurd op :
27-11-2018 15:07:47
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis