Anti acetylcholine-receptor antilichamen
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Anti acetylcholine-receptor antistoffen
Anti acetylcholinereceptor antilichamen
Anti acetylcholinereceptor antistoffen
Anti AChR antilichamen
Anti AChR antistoffen
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,2 mL
bewaarcondities: < 14 dagen: 2-8°C; > 14 dagen: -20°C
verzendingscondities: < 14 dagen: op kamertemperatuur; > 14 dagen: -20°C
Uitvoerfrequentie:
2-wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
ELISA
Referentiewaarden:
Analysetijd:
8 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja (diagnoseregel 150, 153)
Laatste wijziging goedgekeurd op :
1-4-2019 14:43:27
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis