Anion gap
Matrix:
bloed
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Berekening
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Verantwoordelijke:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis