Amylasen
Matrix:
24u-urineverzameling
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Patiëntvoorbereiding:
zie instructies 24u-urineverzameling
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Fotometrie - kinetische meting bij 405 en 477 nm (bichromatisch) / 2-chloro-4-nitrofenyl-a-D-maltotrioside (CNPG3)
Dimension Vista 1500 System (Siemens)
(Siemens REF K3017)
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Opmerking:
analyse bij voorkeur uitgevoerd op 24u-urineverzameling
analyse kan eveneens op een urinestaal uitgevoerd worden
Analysetijd:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis