Ammoniak
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
lithiumheparinetube 

Monsterverzending intramuros:
op ijswater
staal onmiddellijk na afname naar labo versturen
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie - kinetische meting bij 340 en 383 nm (bichromatisch)/α-ketoglutaraat, NADPH, glutamaat dehydrogenase
(Siemens REF 11097529)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis