Amikacine (piek)
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Patiëntvoorbereiding:
staalname 1uur na IM toediening van amikacine
staalname 30 minuten na 30-minuten infuus van amikacine
staalname onmiddellijk na 60-minuten-infuus van amikacine
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,2mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Homogene enzymimmunoassay
Syva Emit Amikacin Assay (Siemens REF 6X019UL)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis