Amfetamines en analogen screening
Matrix:
urinestaal
Afnamerecipiënt:
urinepot 


Patiëntvoorbereiding:
staalname zo snel mogelijk na inname
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: urinestaal
minimum staalvolume: 0,2mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fluorimetrische immunoassay
Triage
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis