Alkalische fosfatasen iso-enzymen
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 1 mL
verzendingscondities: kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
agarose - elektroforese gevolgd door densitometrische detectie
klinische interpretatie mbv expertsysteem
Appraise / Paragon (Beckman Coulter)
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja (diagnoseregel)
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis