Alfa-1-antitrypsine fenotypering
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,2 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
2-maandelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Iso-elektrische focusering
Hydragel A1AT
Hydrasys Focusing (Sebia)
visuele aflezing
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja (diagnoseregel 131, 133)
Laatste wijziging goedgekeurd op :
1-4-2019 14:42:26
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis