Aldosterone
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Aldosteron
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Patiëntvoorbereiding:
Om het resultaat correct te kunnen interpreteren, dient vermeld te worden of de bloedname liggend of staand gebeurde, na volledige nachtrust of activiteit.​
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Chemiluminiscentie - Liaison XL (DiaSorin)
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
13-8-2014 8:41:39
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis