Aldosterone
Matrix:
24u-urineverzameling
Synoniemen:
Aldosteron
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Patiëntvoorbereiding:
zie instructies 24u-urineverzameling
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: 24u-urineverzameling
minimum staalvolume: 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Chemiluminiscentie - Liaison XL (DiaSorin)
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
13-8-2014 8:40:24
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis