Albumine index
Matrix:
bloed, CSV
Afnamerecipiënt:
serumtube 

steriele buis
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum/CSV
minimum staalvolume: elk 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Berekening
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis