Microalbumine
Matrix:
24u-urineverzameling
Synoniemen:
Albumine
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Patiëntvoorbereiding:
zie instructies 24-uursurineverzameling
Monsterverzending extramuros:

geschikt staaltype voor analyse: 24-uursverzameling

minimum staalvolume: 0,5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Nefelometrie
(Siemens REF K7062)
Dimension Vista 1500 System (Siemens)
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis