Aggregatietesten op Multiplate
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Multiplate
Afnamerecipiënt:
hirudinetube Patiëntvoorbereiding:
afspraak met labo vereist
Monsterverzending intramuros:
niet verzenden via buizentransport
monster moet zo snel mogelijk (binnen 60 minuten) na afname op labo aankomen en dit tussen 8 u en 16 u
Monsterverzending extramuros:
Geschikt staaltype voor analyse: hirudine volbloed; staal na afname onmiddellijk naar labo versturen, staal dient zo snel mogelijk (binnen 60 minuten) na afname toe te komen op labo
Minimum staalvolume: 1 tube
Verzendingscondities: kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
Impedantie aggregometrie op volbloed (Multiplate)(Roche)
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Studie van in vitro aggregatie van bloedplaatjes. Kan afwijkend zijn bij stoornissen der primaire hemostase.
Opvolging anti-aggregantia.
Opmerking:

De test wordt niet uitgevoerd indien de trombocyten <100.10E9/L.​

 

 

 

 

Analysetijd:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
23-3-2018 9:44:26
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis