ACTH
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Adrenocorticotroop hormoon
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Patiëntvoorbereiding:
indien als dynamische test: tijd duidelijk vermelden op etiket
Monsterverzending intramuros:
op ijswater
staal onmiddellijk na afname naar labo versturen
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: EDTA plasma
minimum staalvolume: 0,75 mL
verzendingscondities: diepgevroren
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Elektrochemiluminescentie
Cobas 8000 e801
Referentiewaarden:
Analysetijd:
4 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
16-1-2018 11:48:29
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis