5-hydroxyindolazijnzuur
Matrix:
24u-urineverzameling
Synoniemen:
5-HIAA
Afnamerecipiënt:
urinepot met zoutzuur
Patiëntvoorbereiding:
zie instructies 24u-urineverzameling
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: 24u-urineverzameling afgenomen op zoutzuur
minimum staalvolume: 5 mL
verzendingscondities: kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Reversed Phase (RP) -HPLC gevolgd door ECD - detectie
Biorad
Biorad - ECD Waters / Millennium installatie
Referentiewaarden:
Opmerking:
analyse bij voorkeur uitgevoerd op 24u-urineverzameling
analyse kan uitzonderlijk uitgevoerd worden op een urinestaal
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis