RIZIV erkenning
 
Hier vindt u de meest recente informatie over onze erkenning.
 
RIZIV nomenclatuur

De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de geneeskundige prestaties die (geheel of gedeeltelijk) vergoed worden door de verzekering voor geneeskundige verzorging.          

Verstrekkingen inzake klinische biologie zijn in de nomenclatuur terug te vinden in:

 Hoofdstuk III artikel 3 
 
Hoofdstuk V artikel 18, 24, 24bis
 
Hoofdstuk VII artikel 33bis, 33ter

Link naar teksten van de RIZIV nomenclatuur: http://www.riziv.fgov.be/nl/nomenclatuur/nomen/Paginas/default.aspx#.VW1-t61xncs