Labogids Klinische biologie > Laboautomatisatie project 2019

​Project 2019

Vanaf 25/03/2019 zal een nieuw analytisch platform, Cobas 8000 in gebruik genomen worden ter vervanging van de Cobas 6000. Hoewel geen klinisch significante verschillen werden opgemerkt tussen resultaten van de oude en nieuwe methode tijdens de validatie wordt een omrekeningstabel voorzien als bijkomend hulpmiddel bij de overgang.