Labogids Klinische biologie > Laboautomatisatie project 2019

​Project 2019

Op 18 september 2019 worden de nieuwe scheikunde analyzers (Atellica Siemens) in gebruik genomen. Hierdoor veranderen voor een aantal klinisch-chemische parameters de rapportagewaarden.
Methodevergelijkingen wezen uit dat verschillen in resultaten tussen de oude en nieuwe methoden verwacht kunnen worden.
Hieronder vindt u een tool voor de omrekening van resultaten bekomen met de nieuwe en oude methoden.
Omrekeningstabel Atellica nieuwe - oude methode versie 02.08.2019.xls


Vanaf 25/03/2019 zal een nieuw analytisch platform, Cobas 8000 in gebruik genomen worden ter vervanging van de Cobas 6000. Hoewel geen klinisch significante verschillen werden opgemerkt tussen resultaten van de oude en nieuwe methode tijdens de validatie wordt een omrekeningstabel voorzien als bijkomend hulpmiddel bij de overgang.

Omrekeningstabel Cobas 8000