Analyses index
B : Deze analyse is geaccrediteerd.
Ex : Deze analyse wordt uitgevoerd door een extern labo.


Acanthamoeba (vitreum/cornea)
BAcid-sphingomyelinase (kwantitatief) (bloed)
ACTH (bloed)
BAcylcarnitines MS - MS (semi-kwantitatief) (bloed)
ADAMTS-13 (bloed)
ADAMTS-13 inhibitoren (bloed)
Adenosine MS-MS (semi-kwantitatief) (bloed)
ExAdenovirus serologie (bloed)
BAdenovirus sneltest (faeces)
BAFP materneel (bloed)
BAFP tumormerker (bloed)
Aggregatietesten op Multiplate (bloed)
BAlbumine (bloed)
Albumine (CSV)
Albumine (vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Albumine (nefelometrisch) (bloed)
Albumine index (bloed,CSV)
Aldosterone (24u-urineverzameling)
Aldosterone (bloed)
BAlfa-1-antitrypsine (bloed)
ExAlfa-1-antitrypsine (faeces)
Alfa-1-antitrypsine fenotypering (bloed)
Alfa-1-microglobuline (24u-urineverzameling)
Alfa-1-microglobuline (urinestaal)
Alfa-1-zuurglycoproteine (bloed)
Alfa-2-macroglobuline (bloed)
BAlfa-aminoadipine semialdehyde (Ref. Centrum) (urinestaal,24u-urineverzameling)
BAlfa-galactosidase (kwantitatief) (bloed)
BAlfa-glucosidase (kwantitatief) (bloed)
Balfa-iduronidase (kwantitatief) (bloed)
Algemeen Toxicologisch Onderzoek Kwalitatief (urinestaal)
BAlkalische fosfatasen (bloed)
ALP iso-enzymen (bloed)
BALT (bloed)
ExAluminium (bloed,urinestaal)
Amfetamines en analogen confirmatie (urinestaal)
Amfetamines en analogen screening (urinestaal)
Amikacine (dal) (bloed)
Amikacine (piek) (bloed)
Aminozuren kolomchromatografie (semi-kwantitatief) (urinestaal,bloed,CSV)
BAminozuren MS - MS (semi-kwantitatief) (bloed)
ExAmiodarone (bloed)
ExAmitriptyline (bloed)
Ammoniak (bloed)
BAmylasen (bloed)
BAmylasen (24u-urineverzameling)
Amylasen (vocht, duodenaal of pancreatisch vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel))
Androstaandiolglucuronide (bloed)
Androsteendion (bloed)
Anion gap (bloed)
Anti acetylcholine-receptor antilichamen (bloed)
ExAnti Diuretisch Hormoon (ADH) (bloed)
ExAnti factor H (bloed)
Exanti ganglioside antilichamen (bloed)
Exanti Hepatitis C konfirmatie (bloed)
Exanti Hepatitis D (bloed)
Exanti Hepatitis E (bloed)
ExAnti HMGCR antilichamen (bloed)
Anti-autoimmune encefalitis antilichamen (bloed)
Anti-autoimmune encefalitis antilichamen (CSV)
Anti-autoimmune hepatitis antilichamen identificatie (bloed)
Anti-beta 2 glycoproteïne I antilichamen (IgG) (bloed)
Anti-beta 2 glycoproteïne I antilichamen (IgM) (bloed)
Anti-bijnier antistoffen (bloed)
Anti-cardiolipine antilichamen (IgG) (bloed)
Anti-cardiolipine antilichamen (IgM) (bloed)
BAnti-CCP antilichamen (bloed)
Antidepressiva confirmatie (urinestaal)
Anti-dsDNA antilichamen (bloed)
Anti-endomysium IgA antistoffen (bloed)
Anti-endomysium IgG antistoffen (bloed)
ExAnti-fosfolipase A2 receptor antilichamen (bloed)
BAnti-gedeamideerde gliadine IgA antilichamen (bloed)
BAnti-gedeamideerde gliadine IgG antilichamen (bloed)
Anti-gestreepte spier antistoffen (bloed)
Anti-gladde spier antistoffen (bloed)
Anti-glomerulaire basale membraan antilichamen (bloed)
Anti-hartspier antistoffen (bloed)
Anti-huid antistoffen (bloed)
Anti-IgA antilichamen (bloed)
Anti-intrinsic factor antistoffen (bloed)
Anti-lever antistoffen (bloed)
Anti-LKM antistoffen (bloed)
Anti-mitochondriale antistoffen (bloed)
Anti-MOG antilichamen (bloed)
Anti-Mullerian hormoon (bloed)
ExAnti-MuSK antilichamen (bloed)
Anti-neuronale antilichamen (PNS) confirmatie (bloed)
Anti-neuronale antilichamen (PNS) confirmatie (CSV)
Anti-neuronale antilichamen (PNS) screening (bloed)
Anti-neuronale antilichamen (PNS) screening (CSV)
Anti-neutrofiele cytoplasmatische antilichamen (ANCA) (bloed)
Anti-neutrofiele cytoplasmatische antilichamen (ANCA) identificatie (kwalitatief) (bloed)
Anti-neutrofiele cytoplasmatische antilichamen (ANCA) identificatie (kwantitatief) (bloed)
Anti-NMO antilichamen (bloed)
Anti-nucleaire en anti-cytoplasmatische antilichamen (bloed)
Anti-nucleaire en anti-cytoplasmatische antilichamen (identificatie) (bloed)
Anti-pancreas antistoffen (bloed)
Anti-parietaalcel antistoffen (bloed)
Anti-reticuline IgA antistoffen (bloed)
Anti-reticuline IgG antistoffen (bloed)
BAnti-sperma IgA en IgG antistoffen (directe test) (semen)
BAnti-sperma IgG antistoffen (indirecte test) (bloed)
ExAntistreptolysine (bloed)
Anti-submandibularis antistoffen (bloed)
Anti-thyroglobuline antilichamen (bloed)
Anti-TPO antistoffen (bloed)
Antitrombine (bloed)
Anti-TSH receptor antilichamen (bloed)
BAnti-tTG IgA antilichamen (bloed)
ExAnti-VGCC antilichamen (bloed)
ExAnti-VGKC antilichamen (bloed)
AP50 (bloed)
APC-resistentie (genormaliseerd) (bloed)
apixaban (anti-Xa) (bloed)
ExApolipoproteïne A-I (bloed)
ExApolipoproteïne B (bloed)
BAPTT (bloed)
ExArseen (bloed)
ExArylsulfatase A (bloed)
Aspergillus antigeen (bloed,BAL, aparte serumbuis afnemen, deze moet gesloten blijven - BAL in steriel recipiënt)
BAST (bloed)