Analyses index
B : Deze analyse is geaccrediteerd.
Ex : Deze analyse wordt uitgevoerd door een extern labo.


Acanthamoeba (vitreum/cornea)
ACTH (bloed)
Acylcarnitines MS - MS (semi-kwantitatief) (bloed)
ADAMTS 13 (bloed)
Adenosine MS-MS ( (semi-kwantitatief) (bloed)
ExAdenovirus serologie (bloed)
BAdenovirus sneltest (faeces)
BAFP materneel (bloed)
BAFP tumormerker (bloed)
Aggregatietesten op Multiplate (bloed)
BAlbumine (bloed)
Albumine (CSV)
Albumine index (bloed,CSV)
Aldosterone (24u-urineverzameling)
Aldosterone (bloed)
alfa aminoadipine semialdehyde (urinestaal,24u-urineverzameling)
BAlfa-1-antitrypsine (bloed)
ExAlfa-1-antitrypsine (faeces)
Alfa-1-antitrypsine fenotypering (bloed)
Alfa-1-microglobuline (24u-urineverzameling)
Alfa-1-microglobuline (urinestaal)
Alfa-1-zuurglycoproteine (bloed)
Alfa-2-macroglobuline (bloed)
alfa-galactosidase (semi-kwantitatief) (bloed)
alfa-glucosidase (semi-kwantitatief) (bloed)
alfa-iduronidase (semi-kwantitatief) (bloed)
Algemeen Toxicologisch Onderzoek Kwalitatief (urinestaal, moedermelk)
BAlkalische fosfatasen (bloed)
Alkalische fosfatasen iso-enzymen (bloed)
BALT (bloed)
ExAluminium (bloed,urinestaal, cornea)
Amfetamines en analogen confirmatie (urinestaal)
Amfetamines en analogen screening (urinestaal)
Amikacine (dal) (bloed)
Amikacine (piek) (bloed)
Aminozuren kolomchromatografie (semi-kwantitatief) (urinestaal,bloed,CSV)
Aminozuren MS - MS (semi-kwantitatief) (bloed)
ExAmiodarone (bloed)
ExAmitriptyline (bloed)
Ammoniak (bloed)
BAmylasen (bloed)
BAmylasen (24u-urineverzameling)
Amylasen (vocht, Analyse wordt door RIZIV enkel vergoed voor: duodenaal of pancreatisch vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal))
Androstaandiolglucuronide (bloed)
Androsteendion (bloed)
Anion gap (bloed)
Anti acetylcholine-receptor antilichamen (bloed)
ExAnti Diuretisch Hormoon (ADH) (bloed)
ExAnti factor H (bloed)
Exanti ganglioside antilichamen (bloed)
Exanti Hepatitis C konfirmatie (bloed)
Exanti Hepatitis D (bloed)
Exanti Hepatitis E (bloed)
Anti-autoimmune encefalitis antilichamen (bloed)
Anti-autoimmune encefalitis antilichamen (CSV)
Anti-autoimmune hepatitis antilichamen identificatie (bloed)
Anti-bijnier antistoffen (bloed)
Anti-cardiolipine antilichamen (IgG) (bloed)
BAnti-CCP antilichamen (bloed)
Antidepressiva confirmatie (urinestaal)
Anti-dsDNA antilichamen (bloed)
Anti-endomysium IgA antistoffen (bloed)
Anti-endomysium IgG antistoffen (bloed)
ExAnti-fosfolipase A2 receptor antilichamen (bloed)
BAnti-gedeamideerde gliadine IgA antilichamen (bloed)
BAnti-gedeamideerde gliadine IgG antilichamen (bloed)
Anti-gestreepte spier antistoffen (bloed)
Anti-gladde spier antistoffen (bloed)
Anti-glomerulaire basale membraan antilichamen (bloed)
Anti-hartspier antistoffen (bloed)
ExAnti-huid antilichamen western blot (bloed)
Anti-huid antistoffen (bloed)
Anti-IgA antilichamen (bloed)
Anti-intrinsic factor antistoffen (bloed)
Anti-lever antistoffen (bloed)
Anti-LKM antistoffen (bloed)
Anti-mitochondriale antistoffen (bloed)
Anti-Mullerian hormoon (bloed)
ExAnti-musk (bloed)
Anti-neuronale antilichamen (PNS) confirmatie (bloed)
Anti-neuronale antilichamen (PNS) confirmatie (CSV)
Anti-neuronale antilichamen (PNS) screening (bloed)
Anti-neuronale antilichamen (PNS) screening (CSV)
Anti-neutrofiele cytoplasmatische antilichamen (ANCA) (bloed)
Anti-neutrofiele cytoplasmatische antilichamen (ANCA) identificatie (kwalitatief) (bloed)
Anti-neutrofiele cytoplasmatische antilichamen (ANCA) identificatie (kwantitatief) (bloed)
Anti-NMO antilichamen (bloed)
Anti-nucleaire en anti-cytoplasmatische antilichamen (bloed)
Anti-nucleaire en anti-cytoplasmatische antilichamen (identificatie) (bloed)
Anti-pancreas antistoffen (bloed)
Anti-parietaalcel antistoffen (bloed)
Anti-reticuline IgA antistoffen (bloed)
Anti-reticuline IgG antistoffen (bloed)
BAnti-sperma IgA en IgG antistoffen (directe test) (semen)
BAnti-sperma IgG antistoffen (indirecte test) (bloed)
ExAntistreptolysine (bloed)
Anti-submandibularis antistoffen (bloed)
Anti-thyroglobuline antistoffen (bloed)
Anti-TPO antistoffen (bloed)
Antitrombine (bloed)
Anti-TSH receptor antilichamen (bloed)
BAnti-tTG IgA antilichamen (bloed)
ExAnti-VGCC (bloed)
ExAnti-VGKC (bloed)
ExAP50 (bloed)
APC-resistentie (genormaliseerd) (bloed)
apixaban (anti-Xa) (bloed)
ExApolipoproteïne A-I (bloed)
ExApolipoproteïne B (bloed)
BAPTT (bloed)
ExArseen (bloed, spoelvocht)
ExArylsulfatase A (bloed)
Aspergillus antigeen (bloed,BAL, aparte serumbuis afnemen, deze moet gesloten blijven - BAL in steriel recipiënt)
BAST (bloed)