COVID-19 antigen
Matrix:
respiratoir monster, bij voorkeur nasofaryngeale veger
Synoniemen:
SARS-CoV-2
Wuhan coronavirus
Afnamerecipiënt:
UTM wisser nasofaryngeaal 

steriel recipiënt 

wisser MD/MI UTM wisser 

Monsterverzending intramuros:

​Op kamertemperatuur, dubbel verpakt met indicatie 'coronavirus' op buitenste verpakking

Monsterverzending extramuros:

​minimum staalvolume: 0.5 mL

verzendingscondities: op kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:

​COVID-19 Ag Respi-Strip (CORIS BioConcept)

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

​Gevoeligheid: 40-77%

Specificiteit: 100%

RIZIV nomenclatuur:
554956-554960
Reflextesting:

​Bij een negatief resultaat, wordt steeds een COVID-19 PCR test uitgevoerd

Analysetijd:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
8-4-2020 11:00:17
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis