PCR COVID-19
Matrix:
respiratoir monster, bij voorkeur nasofaryngeale veger
Synoniemen:
Wuhan coronavirus
Afnamerecipiënt:
UTM wisser nasofaryngeaal 

steriel recipiënt 

wisser MD/MI UTM wisser 

Monsterverzending intramuros:
Op kamertemperatuur, dubbel verpakt met indicatie 'coronavirus' op buitenste verpakking
Monsterverzending extramuros:
minimum staalvolume: 0.5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Extractie RNA uit matrix met Nuclisens easyMAG toestel (Biomérieux). Amplificatie RNA met real-time PCR in Cobas z480 toestel (Roche​. Screeningstarget: E-gen, confirmatietarget: RdRP gen
Referentiewaarden:
RIZIV nomenclatuur:
554934-554945
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
8-4-2020 10:34:23
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis