Pancreas elastase 1
Matrix:
faeces, (vast)
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: faeces (vast)
minimum staalvolume: 1 g
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
2-maandelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
ELISA-methode met polyklonaal anti humaan E1.
Bioserv Diagnostics
ELISA reader: labsystems Multiscan MS
Referentiewaarden:
Analysetijd in urgentie:
2 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja (diagnoseregel 134)
Aanrekening aan de patiënt:
enkel indien niet voldaan aan diagnoseregel  (Meer informatie)
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-6-2020 16:32:20
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis