PCR Hepatitis C virus kwantitatief
Matrix:
bloed, Test geaccrediteerd voor serum en plasma
Synoniemen:
HCV PCR
Afnamerecipiënt:
serumtube 

EDTA-tube 

Patiëntvoorbereiding:
geen specifieke patiëntvoorbereiding vereist
Monsterverzending intramuros:
op kamertemperatuur; serum of plasma moet binnen de 6 uur worden afgecentrifugeerd. Serum of plasma kan maximaal 72 uur bij 4 °C bewaard worden.
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum of EDTA-plasma
minimum staalvolume: 2,5 ml.
Verzendingscondities: diepgevroren serum of plasma (serum of plasma moet binnen de 6 uur na bloedafname worden afgecentrifugeerd. Serum of plasma kan maximaal 72 uur bij 4 °C bewaard worden)
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
tweemaal per week
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
HCV Viral Load (GeneXpert, Cepheid)
Referentiewaarden:

De detectielimiet is 6.1 IU/ml voor serum en 4 IU/ml voor plasma.​


(Meer informatie)
RIZIV nomenclatuur:
556732-556743
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Opmerking:
Deze verstrekking kan slechts worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden :
1° Om een therapie op te starten
2° Na de start van de behandeling (maximum 4 keer per periode van medicamenteuze behandeling)


Analysetijd:
7 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
18-7-2019 12:09:01
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis