Instructies voor 24u-urineverzameling

Vanaf wanneer start de 24u-urineverzameling 

Bij aanvang van de verzameling moet u de nuchtere urine weggieten (hoort bij de vorige 24 uur).

Daarna wordt alle urine verzameld in de meegegeven urinepot tot en met de nuchtere urine van 's anderendaags.  

Voorbeeld:  

Start zondagmorgen: de nuchtere urine van zondag doet u in het toilet.  Daarna verzamelt u alle urine tot en met de nuchtere urine van maandagmorgen.  

 

Wat bij urinecollectie over meerdere dagen?

Er moeten steeds volledige 24-uursverzamelingen afgeleverd worden.

Indien u meerdere dagen moet collecteren, gelieve de verzamelingen duidelijk per 24 uur gescheiden te houden en de data op de urinepotten te vermelden.

 

24u-urine zuur: Collecteer 24u urine in een plastic recipiënt dat 37,5 mL HCl 6M bevat.  

 

Handleiding kan u hier printen.